Ladakh 3-1

"Purne camp"

Ladakh 3-2

Ladakh 3-3

Ladakh 3-4

ladakh 3-5

(Michael's selection)

Ladakh 3-6

Ladakh 3-7

Ladakh 3-8

Ladakh 3-9

Probably Chetin, one of the Zanskari guides